GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER

  • Girişimci Kulüpler Platformu aracılığıyla öğrenci kulüpleri ile sürekli iletişim halinde olarak, temsilcilerinin TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu faaliyetlerinde yer almasını sağlamak
  • Gençliğin iş hayatına girişimci olarak atılmasının önemi, imkanlar ve riskler konusunda öğrencilere yol gösterici olmak için bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek