MENTEE ve MENTÖRLÜK

  • Kurulun amaçları doğrultusunda üyelerimiz ve potansiyel girişimcilere yönelik mentorluk mekanizması geliştirmek,
  • Kurul içinde mentorluk kapasitesinin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak