NETWORKING

  • Kurul üyelerinin kendi aralarındaki iletişimini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
  • Girişimcilik ekosistemi içinde yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri ve iş birliklerini geliştirmek, kuruluşların yaptıkları etkinliklerini tespit ederek İcra Komitesi ve üyelere bilgi vermek
  • TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile diğer il kurulları arasındaki iletişimin güçlenmesi amacı ile çeşitli sosyal, kültürel ve ticari etkinlikler ve ortak projeler düzenlemek, bölge toplantıları ve illere saha ziyaretleri gerçekleştirmek