PROJE GELİŞTİRME ve İNOVASYON

  • Kurulun amaçlarını yerine getirmeye yönelik yeni projeler üretmek, yeni faaliyet alanları belirlemek ve yurtiçi/yurtdışı ortaklar ile yapılabilecek projelerin dökümünü çıkarmak,
  • Türkiye’de yerli üretimi desteklenebilecek orta-yüksek teknoloji ürün ve servislerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak