YATIRIM ve DESTEKLER

  • Kurul bünyesinde yatırım fonu oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
  • Girişimcilik ile ilgili uluslararası ve yerel fonları araştırmak,
  • İcra Komitesi’ne ve üyelere bilgilendirme yapmak,
  • Genç girişimcilerin öneri olarak sunduğu projeleri değerlendirmek, hayata geçirilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulunmak