Category

Projeler

Category

Tobb İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Tanıtım videosu yayınlandı. Videoda İGGK’nın amaç ve hedefleri, Çalışma gruplarının faaliyet alanları ve projelerinin tanıtımı yapıldı.

Geleneksel sermaye temsilcileri ile yeni nesil iş modellerini bir araya getirerek kazanan iş modeline giden yolculuklarında girişimlere “Execution Guidance” desteği veren platform Mentor Effect ile düzenlediğimiz Yüksek Etkili Mentorluk Seminerinin ikincisi 19 Ekim Cumartesi Hamam Arts Hub da gerçekleştirildi.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler  Kurulu, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte girişimcilik konusunda akademik çalışmaların yapılmasını desteklemek amacıyla “Uluslararası Hakemli Girişimcilik Dergisi” çıkartmak üzere protokol imzalamıştır.

Pratik ve teorik bilgileri bir araya getirerek bu alanda yapılan çalışmaların bir kaynakta toplanmasını sağlayacak olan söz konusu derginin ilk sayısı 08 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Hedef okuyucu kitlesi: Üniversite kulüpleri, Gençlik örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, teknoparklar, kuluçka merkezleri

Buluşmaların ilki, İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde melek yatırımcılık kavramının ele alınması ve Melek Yatırımcı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) sayısını arttırmak için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi amacı doğrultusunda melek yatırımcı ağları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Buluşmaların ikincisi, hızlandırma programlarının Türkiye şartlarında uygulanabilirliği, Kuluçka Merkezlerinde mevcut eksiklikler ile bu eksiklikleri iyileştirici neler yapılabileceği hakkında değerlendirmeler yapılması amacı doğrultusunda hızlandırıcı-kuluçka merkezleri yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının üçüncüsü ise İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ile olası işbirliklerinin değerlendirilmesi amacı ile İstanbul’daki girişimcilik ile ilgili çalışmaları bulunmakta olan Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının dördüncüsü girişimcilik ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan Akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Buluşmaların beşincisi, hızlandırma programlarının girişimcilik üzerine faaliyet göstermekte olan üniversite kulüplerini yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının sonuncusu ise MEF Üniversitesi ev sahipliğinde Girişimcilik ekosisteminin temelinde yer alan girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.