Category

Tamamlanmış Projeler

Category

TOBB İstanbul Genç Girişimciler  Kurulu, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte girişimcilik konusunda akademik çalışmaların yapılmasını desteklemek amacıyla “Uluslararası Hakemli Girişimcilik Dergisi” çıkartmak üzere protokol imzalamıştır.

Pratik ve teorik bilgileri bir araya getirerek bu alanda yapılan çalışmaların bir kaynakta toplanmasını sağlayacak olan söz konusu derginin ilk sayısı 08 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Hedef okuyucu kitlesi: Üniversite kulüpleri, Gençlik örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, teknoparklar, kuluçka merkezleri

Buluşmaların ilki, İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde melek yatırımcılık kavramının ele alınması ve Melek Yatırımcı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) sayısını arttırmak için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi amacı doğrultusunda melek yatırımcı ağları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Buluşmaların ikincisi, hızlandırma programlarının Türkiye şartlarında uygulanabilirliği, Kuluçka Merkezlerinde mevcut eksiklikler ile bu eksiklikleri iyileştirici neler yapılabileceği hakkında değerlendirmeler yapılması amacı doğrultusunda hızlandırıcı-kuluçka merkezleri yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının üçüncüsü ise İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ile olası işbirliklerinin değerlendirilmesi amacı ile İstanbul’daki girişimcilik ile ilgili çalışmaları bulunmakta olan Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının dördüncüsü girişimcilik ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan Akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Buluşmaların beşincisi, hızlandırma programlarının girişimcilik üzerine faaliyet göstermekte olan üniversite kulüplerini yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının sonuncusu ise MEF Üniversitesi ev sahipliğinde Girişimcilik ekosisteminin temelinde yer alan girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA BOYUTUYLA GİRİŞİMCİLİK GELİŞİMİ PROJESİ

Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme Derneği (MARKAYDER) tarafından, Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplum anlayışının

karşılıklı geliştirilmesi amacına yönelik 2015 yılında çağrısı açılan Sivil Toplum Diyaloğu IV İşletme ve Sanayi Politikası hibe programına sunulan ve desteklenmeye hak kazanan Avrupa Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi projesi iştirakçileri arasında TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu da yer almaktadır.

Temel amacı Türkiye ve AB üyesi ülkelerin sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey

iş birliğinin kurulmasına katkıda bulunmak olan projenin faaliyetleri 15 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır.

24 Mart 2016 tarihinde yapılan açılış toplantısında Kurulumuz İcra Komitesi Başkanı Abdulsamet Temel de yer almıştır.

19 Ekim 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ve TOBB İstanbul GGK işbirliğinde Girişimcilik Atölyesi Workshop’u düzenlenmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin anlatıldığı ve uluslararası ortakların yer aldığı network toplantısı 20 Ekim 2016 tarihinde Şişli Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan AB projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda, MARKAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Peri Banu Nemutlu Ertike’nin proje kapsamında şimdiye dek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Ardından Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Dünya’da ve Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin gelişimi ve sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Toplantının son oturumunda ise projenin yabancı ortakları (Slovenya, İtalya, Polonya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti) kendi ülkelerindeki girişimcilik uygulamaları hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu adına İstanbul Sanayi Odası’nın Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile ortak olduğu, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu çalışmaları kapsamında geliştirilen Genç Fikirbazlar Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Intel ve Türk İşadamları Derneği’nin iştirakçiliğinde hayata geçirilmiştir. 12 aylık sürecek proje kapsamında, 15-29  yaş grubundaki 200 gencin girişimcilik algı ve becerilerinin geliştirilmesi ve başarılı iş fikri sahibi 10 grup gencin girişimlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında planlanan faaliyetler, 200 gencin, girişimcilik algı ve becerilerini geliştirilmesi, 2 Fikir Üretme Kampı ile belirlenen sosyal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmesi, 2 Startup Weekend etkinliği ile iş fikirlerinin iş modeline dönüşmesini desteklenmesi, girişimcilik eğitimleri ile kapasite gelişiminin arttırılması, başta TOBB İstanbul Genç ve Kadın Girişimciler Kurul üyelerinin şirketleri olmak üzere farklı girişimleri ziyaret etmeleri ve işletme süreçleri simülasyonu aracılığıyla deneyim kazanmalarını kapsamaktadır.

Açılış Toplantısı (19 Aralık 2014 Cuma)

  Projenin açılış toplantısı 19 Aralık 2014 Cuma günü Odamızda gerçekleştirilmiştir. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Doğal Üyesi M. Ata Ceylan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, proje ve takvimi hakkında proje katılımcısı gençlere detaylı bir sunum yapılmış, panel oturumunda paydaşların projeye katkıları ve projeden beklentileri üzerine sohbet etme fırsatı bulunmuştur.

Fikir Üretme Kampları (20-21 Aralık 2014 ve 27-28 Aralık 2014)

Proje etkinliklerinin birincisini oluşturan Fikir Üretme Kampları, 20-21 Aralık 2014 ve 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Maslak Vodafone Plaza’da gerçekleştirilmiştir. İki günlük kamp süreci içerisinde, gençlerin bir girişimcinin algısını anlayıp takım olarak sosyal bir soruna yenilikçi bir çözüm bulması, fikrin somut bir prototipini ortaya çıkarması ve bu süreçte pratik yaparak deneyim kazanılması hedeflenmiştir. Farklı temalar altında ortaya çıkartılan iş fikirleri kamp sonunda jüriye sunulmuş, her kategoride öne çıkan iş fikirleri belirlenmiştir.

Girişimcilik Eğitimleri (2-7 Şubat 2015 / 9-13 Şubat 2015)

Birinci Aşama Girişimcilik Eğitimleri; gençlerin yenilikçi ve yaratıcı girişimciler olarak yetişmesi; düşünme, algılama, problem çözme yeteneklerinin ve özgüvenlerinin gelişimi, takım çalışması ve ortaklık becerilerinin güçlenmesi, bilgi ve teknoloji destekli üretkenlik ve yaratıcılık becerilerinin yapılandırılmasına odaklı bir eğitim programı olup, girişimcilik başlangıç eğitimleri, proje geliştirme, iş iletişimi, mali yönetim ve yatırım ve strateji yönetimi olmak üzere beş ana başlıkta gerçekleştirilmiştir.

Startup Weekend (14-15 Mart 2015 / 21-22 Mart 2015)

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezinde, iş fikirlerinin iş modeline dönüşmesini destekleyen, katılımcılar tarafından seçilen belli sayıdaki fikir için ekiplerin oluşturulduğu, pratik eğitimlerin alındığı iki Startup Weekend düzenlenmiştir.


Hızlandırıcı Eğitimler (Nisan 2015)

Hızlandırıcı program kapsamında iş fikri seçilen 10 ekip, her hafta sonu yüz yüze ve hafta içi online olarak eğitim ve birebir danışmanlık alarak Koç Kuluçka Merkezi’nde atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

Şirket Ziyaretleri (Nisan – Mayıs 2015)

Genç fikirbazlar, ilgi alanları doğrultusunda, 5 adet TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesi şirketine ziyaretler gerçekleştirmiştir. Katılımcılar, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden girişimciliğe dair pratik bilgiler edinme fırsatı yakalamışlardır.

Kapanış Toplantısı (7 Ekim 2015)

Projenin kapanış toplantısı, 7 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, TOBB İstanbul GGK Üyesi ve Uluslararası Girişimcilik Merkezi Direktörü Başak Saral’ın proje hakkında bilgilendirme yapmasının ardından, proje sürecini içeren kısa filme yer verilmiştir. Kısa film gösteriminden sonra proje sürecini başarı ile tamamlayan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 5kere.com,Veny, Makasla.com ve Pakbil ekipleri katılımcılara proje sunumlarını yapmıştır.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Girişimciler Liselerde projesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane ve Fatih ilçelerindeki 5 pilot okulda hayata geçirilmiştir. Projeye dahil olan okullar şu şekildedir:

  1. Nişantaşı Rüştü Uzel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
  2. Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
  3. Beyoğlu Anadolu Lisesi
  4. Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi
  5. Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje ile lise eğitiminin bir parçası olan seçmeli “Girişimcilik” dersinin ilgili okul öğretmeniyle iş birliği içinde uygulamalı ve pratiğe yönelik işlenmesi için müfredattaki her ünite ile ilgili bir girişimcinin liselere konuk olarak bizzat tecrübe paylaşımı yapması amaçlanmıştır.

Projenin temel hedefi, pilot olarak belirlenen liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında seçmeli olarak verilen girişimcilik derslerine, girişimcilik ekosistemindeki aktörlerin, girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşması ile derslerin amacına ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Pilot çalışmanın İstanbul’daki diğer okullara da yaygınlaştırılması ile lise öğrencilerinin girişimcilik ruhu kazanmalarına, elde ettikleri girişimcilik becerileri sayesinde geleceğe yönelik yaratıcı ve inovatif bir algıyla yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandırması sağlanmış olacaktır.

Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı detaylı olarak incelenmiştir. Mevcut müfredat kapsamında ve müfredat ile uyumlu olarak katkı sağlanabilecek ders başlıkları ve katılımcılar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belirlenmiştir.  Girişimcilik dersi kapsamında, 5 ünite altındaki alt kırılmalardan, girişimcilerin veya girişimcilik üzerine çalışanların bilgileri ile katkı sağlayabilecekleri konu başlıkları tespit edilmiştir.

AÇILIŞ TOPLANTISI

Projenin açılış toplantısı, 16 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Müfredat kapsamında katkı sağlanabilecek ders başlıkları ve içerikleri, proje uygulama süreci ve takvimi ile ilgili katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulsamet Temel ile eski İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü Murat Adalı arasında protokol imza töreni gerçekleştirilmiştir.

DERSLERE KATILIM

Liselerde seçmeli olarak verilen Girişimcilik derslerine, TOBB İstanbul GGK üyelerinin, girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşması ile derslerin amacına ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında belirlenen 4 ünite özelinde, 2016 yılında 28 Girişimcilik dersine TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden gönüllü konuşmacılar katılım sağlamıştır.

Konuşmacılar; kendi işini kurmanın avantajları/dezavantajları, başarılı/başarısız girişimcilik örnekleri, bir iş fikrinin projeye ve yatırıma dönüştürülmesi, girişimcilikteki gelişmeler ve genç girişimcilere öneriler konu başlıkları kapsamında öğrenciler ile deneyimlerini paylaşmışlardır.

14 Nisan 2016 tarihinde ise pilot okullardan Bingül Erdem Anadolu Lisesi’nde yapılan Girişimcilik dersine

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı katılım sağlayarak girişimcilik

konusundaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmıştır.

DEĞERLENDİRME

2015-2016 eğitim öğretim yılında sürdürülen proje kapsamında, İstanbul’da liselerde Girişimcilik dersi alan veya Girişimcilik Kulübü bünyesinde derslere katılım sağlayan öğrencilere Girişimcilik dersi müfredatı kapsamında, birikim ve deneyim paylaşımlarının öğrencilerin girişimcilik konusundaki algı ve bilgi birikimlerine etkisini ölçebilmek amacı ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anketi hazırlamış olan Medipol Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Muhsin Bayık öğrencilerle sözlü mülakatlar gerçekleştirmiştir.