Buluşmaların ilki, İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde melek yatırımcılık kavramının ele alınması ve Melek Yatırımcı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) sayısını arttırmak için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi amacı doğrultusunda melek yatırımcı ağları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Buluşmaların ikincisi, hızlandırma programlarının Türkiye şartlarında uygulanabilirliği, Kuluçka Merkezlerinde mevcut eksiklikler ile bu eksiklikleri iyileştirici neler yapılabileceği hakkında değerlendirmeler yapılması amacı doğrultusunda hızlandırıcı-kuluçka merkezleri yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının üçüncüsü ise İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ile olası işbirliklerinin değerlendirilmesi amacı ile İstanbul’daki girişimcilik ile ilgili çalışmaları bulunmakta olan Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının dördüncüsü girişimcilik ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan Akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Buluşmaların beşincisi, hızlandırma programlarının girişimcilik üzerine faaliyet göstermekte olan üniversite kulüplerini yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekosistem Buluşmalarının sonuncusu ise MEF Üniversitesi ev sahipliğinde Girişimcilik ekosisteminin temelinde yer alan girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Author

Comments are closed.