TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Girişimciler Liselerde projesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane ve Fatih ilçelerindeki 5 pilot okulda hayata geçirilmiştir. Projeye dahil olan okullar şu şekildedir:

  1. Nişantaşı Rüştü Uzel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
  2. Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
  3. Beyoğlu Anadolu Lisesi
  4. Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi
  5. Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje ile lise eğitiminin bir parçası olan seçmeli “Girişimcilik” dersinin ilgili okul öğretmeniyle iş birliği içinde uygulamalı ve pratiğe yönelik işlenmesi için müfredattaki her ünite ile ilgili bir girişimcinin liselere konuk olarak bizzat tecrübe paylaşımı yapması amaçlanmıştır.

Projenin temel hedefi, pilot olarak belirlenen liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında seçmeli olarak verilen girişimcilik derslerine, girişimcilik ekosistemindeki aktörlerin, girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşması ile derslerin amacına ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Pilot çalışmanın İstanbul’daki diğer okullara da yaygınlaştırılması ile lise öğrencilerinin girişimcilik ruhu kazanmalarına, elde ettikleri girişimcilik becerileri sayesinde geleceğe yönelik yaratıcı ve inovatif bir algıyla yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandırması sağlanmış olacaktır.

Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı detaylı olarak incelenmiştir. Mevcut müfredat kapsamında ve müfredat ile uyumlu olarak katkı sağlanabilecek ders başlıkları ve katılımcılar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belirlenmiştir.  Girişimcilik dersi kapsamında, 5 ünite altındaki alt kırılmalardan, girişimcilerin veya girişimcilik üzerine çalışanların bilgileri ile katkı sağlayabilecekleri konu başlıkları tespit edilmiştir.

AÇILIŞ TOPLANTISI

Projenin açılış toplantısı, 16 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Müfredat kapsamında katkı sağlanabilecek ders başlıkları ve içerikleri, proje uygulama süreci ve takvimi ile ilgili katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulsamet Temel ile eski İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü Murat Adalı arasında protokol imza töreni gerçekleştirilmiştir.

DERSLERE KATILIM

Liselerde seçmeli olarak verilen Girişimcilik derslerine, TOBB İstanbul GGK üyelerinin, girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşması ile derslerin amacına ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında belirlenen 4 ünite özelinde, 2016 yılında 28 Girişimcilik dersine TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden gönüllü konuşmacılar katılım sağlamıştır.

Konuşmacılar; kendi işini kurmanın avantajları/dezavantajları, başarılı/başarısız girişimcilik örnekleri, bir iş fikrinin projeye ve yatırıma dönüştürülmesi, girişimcilikteki gelişmeler ve genç girişimcilere öneriler konu başlıkları kapsamında öğrenciler ile deneyimlerini paylaşmışlardır.

14 Nisan 2016 tarihinde ise pilot okullardan Bingül Erdem Anadolu Lisesi’nde yapılan Girişimcilik dersine

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı katılım sağlayarak girişimcilik

konusundaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmıştır.

DEĞERLENDİRME

2015-2016 eğitim öğretim yılında sürdürülen proje kapsamında, İstanbul’da liselerde Girişimcilik dersi alan veya Girişimcilik Kulübü bünyesinde derslere katılım sağlayan öğrencilere Girişimcilik dersi müfredatı kapsamında, birikim ve deneyim paylaşımlarının öğrencilerin girişimcilik konusundaki algı ve bilgi birikimlerine etkisini ölçebilmek amacı ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anketi hazırlamış olan Medipol Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Muhsin Bayık öğrencilerle sözlü mülakatlar gerçekleştirmiştir.

Author

Comments are closed.