HAKKIMIZDA

TOBB İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU

TOBB bünyesinde kurulmuş olan Genç Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulları genç girişimciliği geliştirme konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur.

Amacı, ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir.

Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Aralık 2009 tarihi itibari ile İstanbul Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerine başlamıştır. Kurul, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası’nın 18-40 yaş arası temsilcilerinden oluşmakta, İcra Komitesi gözetiminde çalışma grupları eliyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları’nı indirmek için tıklayınız.

Mİsyon

Gönüllü olarak, İstanbul girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öncelikle ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması için toplumda farkındalık yaratacak faaliyetleri yürütmektir.

Vİzyon

Türkiye genelinde yaptığı faaliyetler ile örnek teşkil eden ve 80 il genç girişimciler kurulu tarafından takip edilen bir kurul olmaktır.

Stratejİ

Belirlenen misyon çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarında yer almak isteyen üyelerin etkisi ölçülebilecek girişimcilik projelerini geliştirmesi ve halihazırda var olan değerli girişimcilik projelerinde yer almasıdır.