Projenin Amacı

Gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak,  genç fikirlerin desteklenerek yeni bir girişime dönüşmesi ve ticarileşmesine destek sağlamak  için ilk adımda okullardan gelen proje veya iş fikirlerini içeren başvuruların değerlendirilerek en iyi 30 projenin finalist olarak belirlenmesi.

İkinci adımda; finale kalan proje takımlarına geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimleri ile deneyim paylaşımlarını içeren mentörlük programı uygulanarak ilk 10 proje veya iş fikrinin belirlenmesi, üçüncü adımında ise dereceye girmeye hak kazanan takımlara, projelerinin geliştirilmesi, teknolojik girişimler haline getirilmesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanarak; hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip    “StartUp” olmaları yolunun açılması amaçlanmaktadır.  

TOBB PROJEKTÖR NASIL İŞLER?

Projenin Hedef Grupları

İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm liseler, bu liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler, bu okulların yöneticileri ve öğretmenleri.

Projenin Nihai Fayda Sağlayacağı Gruplar

TOBB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İstanbul’daki tüm liseler ile bu liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler, bu okulların yöneticileri ve öğretmenleri, odak alanlarda faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve paydaşları.
1. İş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi,
2. Eğitim ortamlarının geliştirilmesi,
3. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi,
4. Mesleki ve teknik eğitimde girişimciliğin desteklenmesi,
5. Proje takımlarının ve sektör firma çalışanlarının deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması, teknolojik iş birliği ve istihdamın sağlanması,
6. Öğrenci ve öğretmenlerin, kültürel ve mesleki donanımlarının artırılması,
7. İstanbul girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öncelik olarak ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması için toplumda farkındalık yaratacak faaliyetlerin yapılması,
8. Proje takımlarının yeni bir iş girişimi olma yolunun açılması ve kuracakları girişimlerin fon ve yatırım almasının sağlanması, networklerinin genişletilmesi,
9. Uzun vadede İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koyabileceği ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edineceği sektörlerde uzmanlaşması ve bu sektörlerin geliştirilmesi hedeflerinden olan katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler için Ar-Ge, yenilik ve yaratıcılık odaklılığının sağlanması,
10. Projenin sürekli yaşayan bir sistem haline getirilmesi, böylece gençlerin fikirlerinin devamlı desteklendiği bir girişimcilik merkezinin oluşturulması,
11. İlk 10 proje takımının başarı hikayeleri ile ilk 50 takımın tamamının projelerinin dijital bir doküman haline getirilmesi,
12. Girişimciliğe olan ilginin devamlılığının sağlanması amacıyla projede final takımlarında yer alan öğrencilerin bir arada bulunacağı ve girişimcilik serüvenlerinin sürekli takip edileceği TOBB Genç Girişimciler Kulübünün kurulması hedeflenmektedir.

TOBB Projektör'e Neden Başvurmalısınız?

  • Fikirlerinizin Girişime Dönüşmesini İstiyorsanız, 
  • Profesyonel ve Sosyal Gelişiminizin Artmasını Hedefliyorsanız,
  • İnovasyon ve Girişimciliğe Olan İlginizi Değerlendirmek İstiyorsanız,
  • Hızlı Büyüyen ve Ölçeklenebilir Bir İş Modeline Sahip Olmak İçin Projektöre Başvurabilirsiniz.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1Yarışmaya kimle katılabilir?
İstanbul'da Bulunan tüm Liseliler başvuru formunda belirtilen odak alanların ihtiyaçları ve öncelikleri kapsamında yarışmaya katılmaya istekli olan ve inovatif-yenilikçi fikirler geliştirilebilecek İstanbul'da Bulunan tüm Liseli öğrencilerinden oluşacak; proje takımları ve proje takımlarına liderlik edecek öğretmenleri.
2Başvuru şartları nelerdir?
Yarışmaya başvuru şartlari yarışma başvuru şartnamesinde yer almaktadır.
3Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?
Proje takımının oluşturulması, projenin yazılarak başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
4Yarışma süreci nasıl işliyor
Web sayfasındaki ve başvuru şartnamesindeki süreç takviminden öğrenebilirsiniz.
5Değerlendirme süreci nasıl işliyor?
Proje değerlendirme heyeti tarafından yapılan tüm başvurular değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda gönderilen projeler arasından ilk 20 proje seçilecektir.
6Projeleri kim değerlendiriyor?
Projektör yarışması kapsamında belirlenen alanında uzman değerlendirme heyeti tarafından değerlendirme yapılacaktır.
7Yarışma sonucunda alınan destekler geri ödemeli mi?
Yarışma programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.
8Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?
Başvuru sahiplerine hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu dokümanı, şablonları ve odak alan açıklamaları, projenin yazılma formatını belirlemektedir.
9Proje yazımı için dışarıdan danışmanlık desteği alabilir miyiz?
Proje yazımı için okulun dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, teknik kapasitenin ve deneyimin oluşturulması için okulun kendi öğrenci ve öğretmenlerinin de sürece dahil edilmesi ve projeyi kendilerinin hazırlaması tavsiye edilmektedir.
10yarışmanın ikinci aşamasındaki eğitimler ücretli midir?
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm eğitimler ücretsizdir.
11Yarışmaya bireysel katılabilir miyim?
TOBB PROJEKTÖR 2022 Yarışmasına takım halinde başvuru yapılması zorunlu olup, bireysel katılım kabul edilmeyecektir.
12Yarışmaya katılmak isteyen takımların kaç üyeden oluşması gerekiyor?
Yarışmaya katılacak takımların en az 2 en fazla 4 üyeden oluşması gerekmektedir. Okul yönetiminin istemesi halinde her takımda bir öğretmen yer alabilecektir. Öğretmenin katılımıyla takımlar en fazla 5 kişiden oluşturulabilecektir.
13Yarışma devam ederken takımdan ayrılanlar olabilir mi? Ayrılan üyenin yerine yeni üye eklenebilir mi?
Takımlar tarafından projeleri sisteme yüklendikten sonra takımlardan yarışmacı çıkartılabilecek ancak çıkartılan yarışmacının yerine yeni yarışmacı eklenemeyecektir.
14Takımda öğretmen olmak zorunda mıdır?
Takımlarda öğretmen bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.
15Takımda öğretmen olmazsa onun yerine de bir kişi eklenebilir mi?
Takımda öğretmen yer almazsa onun yerine başka üye yer alamayacaktır. Toplam öğrenci sayısı en fazla 4 olacaktır.
16Takımda birden çok öğretmen olabilir mi?
Her takımda yalnızca bir öğretmen yer alabilecektir.
17Takımdaki öğretmenin başka okula tayini çıktı yerine yeni bir öğretmen eklenebilir mi?
Takımdaki öğretmenin başka bir okula/kuruma tayini çıktığında dilerse projede yer almaya devam edebilir. Okul yönetimin istemesi halinde yerine yeni görevlendirme yapılabilir. Bu durumda info@istanbulggk.org adresine okul müdürünün veya vekilinin durumu bildiren yazı göndermesi yeterli olacaktır.
18Aynı okuldan birden çok takım yarışmaya başvurabilir mi?
Evet, bir okuldan en fazla 3 takım katılım sağlayabilecektir.
19Veli İzin Formunu teslim etmek zorunlu mudur? Sisteme mi yüklemeliyiz, nereye teslim etmeliyiz?
Yarışmaya katılacak öğrencilerin veli izin formunu doldurup velisine imzalattırıp okul idaresine teslim etmesi zorunludur. Web sitesine veli izin formu yüklenmeyecektir.
20Katılım Onay Formunu başvuru esnasında sisteme yüklemek zorunda mıyız?
Okul yönetiminin, okulundaki öğretmen ve öğrencilerden oluşacak takımın yarışmasına katılmasına onay verdiğinin teyid edilmesi için, imzalı katılım onay formunun taratılıp web sitesinde belirtilen alana yüklenmesi gerekmektedir.
21Odak alan seçmek zorunda mıyız?
Projeniz veya iş fikrinizin hangi odak alanlara yönelik olduğunu belirtmelisiniz.
22Projenin veya iş fikrinin hedef pazarı/kitlesini açıklar mısınız?
Projeniz veya iş fikrinizin hedef pazarını ve hedef kitlesini belirtmenizi açıklamalısınız. Proje veya iş fikrinde, gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek kişi veya işletmeler kimlerdir? Hangi sektörlerin ihtiyacına cevap verecek? Mevcut paydaşların ya da sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı mı yoksa yeni bir piyasa, yeni bir alan ve arz yaratılmasını mı hedeflemektedir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
23Projenin veya iş fikrinin yenilikçi yönünü açıklar mısınız?
Proje veya iş fikri ile mevcutta var olan bir ürünün benzeri mi üretilecek, sunulan bir hizmetin alternatifi midir yoksa denenmemiş bir ürün veya hizmet midir? Mevcut ürünlerden/hizmetlerden farkı nedir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
24Projenin veya iş fikrinin yaratacağı değeri açıklar mısınız?
Projeniz veya iş fikrinizin yaratacağı değer nedir? Proje veya iş fikri yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, en iyi örnekler, çevresel konular, engelli hakları, insan hakları, cinsiyet eşitliği vb.) içermekte midir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
25Projenin veya iş fikrinin çözüm ortakları/iş birlikleri (varsa STK, Kurum/Kuruluşlar) açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinde, gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek, projeye kaynak (insan, mekân, zaman ve para) katkısında bulunacak, iş birliği yapılacak kişi veya işletmeler kimlerdir? Herhangi bir kurum, kuruluş veya STK ile çözüm ortaklığı yapılacak mıdır? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
26Projenin veya iş fikrinin sürdürülebilirliğini açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinin proje süreç planlaması açıkça yapılmış mıdır? Gerçekleştirilecek faaliyetler, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mudur? Mali açıdan faaliyetler nasıl finanse edilip sürdürülebilirlik sağlanacaktır? Kurumsal açıdan faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek midir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
27Projenin veya iş fikrinin bütçesini açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinin hem maddi hem de operasyonel harcamaları bulunur. Bu harcamaların veya maliyetlerinin net olarak belirlenmiş midir? Hangi kaynaklar (Öz kaynaklar, kredi vb.) ile giderilebileceği öngörülmüş müdür? Projenin veya iş fikri için gerekli bütçe ne kadardır? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
28Projenin veya iş fikrinin süresini açıklar mısınız?
Projenin veya İş Fikrinin gerçekleşmesi için ne kadar süreye ihtiyacınız vardır?Proje veya iş fikri ne kadarlık bir süre için uygulanabilir veya kullanılabilir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
29Kaç tane resim yükleyebiliriz?
En fazla 5 resim yükleyebilirsiniz
30Birden çok video yükleyebilir miyiz?
Maksimum uzunluğu 1 dk olan sadece bir video yükleyebilirsiniz.
31Projeyi mail ile ya da posta ile gönderebilir miyiz?
Yarışmacı takımların başvurularını takım liderleri aracılığıyla proje resmi web sitesinde (www.istanbulggk.org/projektor) yer alan TOBB Projektör 2022 Başvuru Formu’nu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Bu form dışında herhangi bir kanaldan başvuru kabul edilmeyecektir.
32Yarışmaya hangi liselerde eğitim görenler başvurabiliyor?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul'da eğitim veren resmi ve özel tüm liselerde eğitim görenler yarışmaya başvurma hakkına sahiptir.
33Öğrencilerin yaşı ya da sınıfı ile ilgili kısıtlama var mıdır?
Öğrencilerin lise öğrencisi olma zorunluluğu olmakla birlikte, yaşı veya sınıfı ile ilgili kısıtlama yoktur. Takım üyeleri lisenin her kademesinden seçilebilecektir.
34Projemiz fikir aşamasında biz de katılabilir miyiz?
Fikir aşamasında olan projeler de tabi ki katılma hakkına sahiptir. Cevaplanması istenilen sorulara verilecek olan cevaplar önem taşımaktadır.
35Projenin ilk aşamasında da poster yüklemek zorunda mıyız?
Projenin ilk aşamasında poster yüklenme zorunluluğu yoktur. Dileyen takımlar resim yerine poster de yükleyebilirler.
36Projenin ikinci aşamasına kaç takım katılmaya hak kazanacak?
Takımlar tarafından proje web sitesine yüklenen projeler veya iş fikirleri değerlendirme kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve toplam puan üzerinden ilk 50 sırayı almaya hak kazanan başvurular ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.
37İkinci aşamadaki eğitimlere katılım zorunlu mudur?
Projenin ikinci aşamasındaki girişimcilik eğitimlerine ve deneyim paylaşım programlarına katılım zorunludur. Mazeretsiz olarak eksik katılım sağlayan takımlar yarışmadan elenecektir. Tüm soru ve önerileriniz için info@istanbulggk.org adresinden bizimle iletişme geçebilirsiniz.
38Proje başvurusunu online olarak yaptık ama ek olarak göndermemiz gereken evraklar var nasıl ulaştırabilirim?
Başvuruyu web sitesi üzerinden gerçekleştirdiyseniz ve ek olarak siteye yükleyemediğiniz evrak var ise info@istanbulggk.org adresine gönderebilirsiniz.
39Başvuru yaptım ancak düzeltme yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Eğer projenizde revize yapmak istiyorsanız aynı proje ismi ile tekrar başvuru yapıp parantez içerisine revize yazabilirsiniz. Böylece son gönderdiğiniz proje değerlendirmeye alınacaktır.
40Her öğrenci bir takımda bulunacak diye belirtmişsiniz ancak ben/biz yeni bir proje ile katılmak istiyorum/istiyoruz. Daha önce başvuru yaptığımız için başvuru yapma hakkımız kaybolmuş mudur?
Hayır. Eğer bir öğrenci ya da bir takım yeni bir proje ile başvuru yapmak isterse son yaptığı başvuru değerlendirilecektir.
41Okul olarak 5 proje başvurusu yaptık ancak katılmak istediğimiz yeni proje/projeler oldu ne yapmalıyız?
Katılım sağlamak istediğiniz yeni proje/projeler varsa başvuru yapabilirsiniz. Değerlendirme dışı bırakılmasını istediğiniz önceki proje varsa info@info@istanbulggk.org adresine mail göndererek belirtebilirsiniz. Eğer başvurularınız revize yaptığınız proje haricinde 5ten fazla ise değerlendirme kurulu tarafından başvurular arasından 5 proje seçilerek puanlama yapılacaktır.